در این مطلب نکات مهمی در مورد اولین رابطه جنسی مطرح می گردد و بر اساس سوالات شما عزیزان پرسش ها و جواب های علمی آنها پاسخ داده می شود.

در صورتی که خونریزی در اولین رابطه اتفاق افتاد، رابطه متوقف شود یا ادامه یابد؟

نکته حائز اهمیت این است که بستگی به خانم دارد، باید از خانم پرسیده شود در صورتی که سوزش و یا درد دارد، باید رابطه متوقف شود تا التیام و بهبود زخم انجام شود ولی اگر خانم در رابطه احساس ناراحتی ندارد، ادامه ی رابطه جنسی منعی ندارد.

آیا در اولین رابطه ی جنسی خونریزی اتفاق می افتد؟

نکته بسیار مهم این است که درصدی از خانم ها در اولین رابطه خونریزی ندارند. پرده بکارت از جنس بافت پیوندی بوده و مویرگ ها و عروق بسیار کمی در این ناحیه وجود دارد بنابراین در صورت وجود خونریزی، بسیار خفیف خواهد بود.

چگونه رابطه سالمتری داشته باشیم

1. استفاده از کاندوم و ژل های لغزنده (لوبریکانت) جهت تسهیل در دخول

2. بهداشت جنسی رعایت شود خصوصا در صورت وجود خونریزی

3. ریلکس بودن فکر و جسم رعایت شود